คนไทยทุกคนต้องเคยคุ้นชินกับการเซ็นสำเนาถูกต้อง มาในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต ทำงาน หรือจนกระทั่งแก่ชรา วิธีการเซ็นสำเนาถูกต้องยังถูกใช้อยู่เคยไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนยังนิยมอย่างแพร่หลายตลอดมา เพื่อยืนยันการดำเนินการ ยืนยันความเป็นเจ้าของ หรือเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฏข้อบังคับในการใช้เอกสารเหล่านี้

รู้ไหมว่าเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกเซ็นสำเนาถูกต้องไว้นั้นสามารถทำการปลอมแปลงได้ง่ายหากไม่ทำให้ถูกวิธี เราเคยเห็นข่าวการปลอมแปลงเอกสารของมิจฉาชีพหลายต่อหลายครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการสูญเสียเวลาและทรัพย์สินอย่างมากมาย การป้องกันการปลอมแปลงเอกสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากบุคคลที่ไม่หวังดี และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารที่ถูกเซ็นสำเนาไว้

วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้การเซ็นสำเนาถูกต้องนั้นปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงได้มากขึ้น

วิธีการเซ็นสำเนาถูกต้อง

  1. ใช้ปากกาหมึกสีดำ
  2. ขีดเส้นยาวทับสำเนา (ในตำแหน่งที่ไม่บดบังส่วนสำคัญบนเอกสาร เช่น เลขบัตร ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด)
  3. ลงลายมือชื่อตัวบรรจง
  4. เขียนกำกับการดำเนินการ
  5. ระบุวันเดือนปี

ตัวอย่างการเซ็นสำเนาถูกต้องที่ควรปฏิบัติ

signed-copy-safety

ทำไมถึงต้องใช้วิธีนี้?

ลองมาดูตัวอย่างการลบสีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการนำลบสีที่แตกต่างออกไปนั้นทำให้เกิดรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากไม่ได้สังเกตอาจจะเข้าใจว่าเป็นร่องรอยจากการถ่ายเอกสาร ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

signed-copy-safety

อีกตัวอย่างที่ควรปฏิบัติตามคือการใช้ปากกาหมึกหมึกสีดำนั้นจะช่วยให้สีดำของหมึกและสำเนาเอกสารกลายเป็นสีเดียวกัน ไม่ถูกแบ่งแยกจากสีที่มีความแตกต่าง เนื่องจากสีของน้ำหมึกที่เป็นสีดำและสำเนาของเอกสารเป็นขาวดำเหมือนกัน จึงลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพที่จะลบสีที่แตกต่างออกไปได้เป็นอย่างดี และเพื่อการปลอมแปลงที่ยากมากขึ้น

signed-copy-safety

นอกจากนี้การขีดเส้นและเซ็นสำเนาถูกต้องทับบริเวณเอกสารไว้ เป็นเพิ่มความยากให้กับมิจฉาชีพที่จะทำการตัดต่อนำเส้นที่เราได้เขียนทับไว้ออกไป วิธีนี้จึงเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการที่จะทำการปลอมแปลงให้มีความยากมากยิ่งขึ้น

การเขียนกำกับการดำเนินการเพื่อแสดงเจตจำนงในการนำเอกสารนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น นอกจากจะช่วยยืนยันการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นด้วย

เห็นไหมว่าวิธีง่าย ๆ เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถลดความเสี่ยงจากมิจฉาชีพที่ไม่หวังดีได้เยี่ยมเลย ควรจำให้แม่นและปฏิบัติทุกครั้งเวลาต้องเซ็นเอกสารใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของเราเอง ทั้งนี้ควรสำรวจตัวเองในการดำเนินการใด ๆ กับผู้คนต่าง ๆ ควรมีข้อมูลที่สามารถติดต่อหรือติดตามตัวได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือมีปัญหาเราจะสามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านี้เพื่อรับข้อชี้แจงได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่าลืมแชร์วิธีการเซ็นสำเนาถูกต้องนี้ไปให้เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ คนที่เรารักให้รับทราบกันด้วย ลดความเสี่ยง ลดการสูญเสีย ด้วยความมีสติและไม่ประมาท


เป็นกันไงบ้าง คอมเม้นต์ได้เล้ยยย

ดูเพิ่มอีก